Основно училище

От 1 август 2017 г. училището ни е преобразувано в основно по предложение на община Видин и със заповед на министъра на образованието и науката.

Продължаваме да обучаваме ученици от подготвителна група до седми клас, когато ще издаваме и свидетелство за завършено основно образование.

На добър час!