Онлайн заявление за кандидатстване на учениците след VII клас

Информираме родителите на завършващите седмокласници от училището, че сайтът, на който могат да подават онлайн заявление за кандидатстване на учениците след 7 клас ще бъде активен в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки с резултатите след положените изпити.
Адресите са: priem.mon.bg и 7klas.mon.bg. И двата сайта ще работят едновременно и ще достъпват една и съща система, което означава, че независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието.