Обява за публичен търг с тайно наддаване

СОУ ”Любен Каравелов” гр. Видин обявява:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:
– Помещение с площ 44,14 кв.м. – закусвалня, разположена на ет.1 в училището, корпус Д, при първоначална тръжна цена 370,91 лева месечен наем. Час на провеждане на търга – 13:00 ч.
– Помещение, представляващо столова кухня, разположена на ет. 1 и сутерен в корпус В на училището с обща площ 265,68 кв.м., при първоначална тръжна цена 850 лева месечен наем. Час на провеждане на търга – 13:15 ч.
– Помещение с площ 52 кв.м., представляващо бюфет, разположен в корпус Е, ет. 1 , при първоначална тръжна цена 539 лева месечен наем. Час на провеждане на търга – 13:30 ч.
– Част от помещение публична общинска собственост, находящо се в СОУ ”Любен Каравелов” в коридора на първия етаж в корпус Д с площ 0,5 кв.м., за автомат за напитки, при първоначална тръжна цена 60 лева месечен наем. Час на провеждане на търга – 13:45 ч.
– Помещение, представляващо кабинет – административен с площ 17:20 кв.м. разположен на първи етаж в корпус Е на училището при първоначална тръжна цена 60,00 лева месечен наем. Час на провеждане на търга – 14:00 ч.
Дата и място на провеждане на търга – 03.09.2015 г. , зала 309 на училището.
Заявленията за участие се подават до 16:00 часа на 02.09.2015 г. включително, в канцеларията на училището при завеждащ административна служба – 2 етаж .
Кандидатите се запознават с тръжната документация и я получават от завеждащ административна служба след представяне на документ за внесена сума от 50 лв. по банков път по сметката на училището BG42DEMI92403100046082 .
Време и оглед на обекта – всеки работен ден от 14 до 16 ч след предварителна уговорка с Директора на училището.
Депозит за участие в търга – двукратния размер на началната тръжна цена в лева, внесен по банковата сметка на училището BG42DEMI92403100046082 в срок до 16:00 часа на 02.09.2015 г.

Документи за участие в търга