Обучение през втория срок на уч. 2020/2021 г.

Уважаеми родители и ученици, може да се запознаете с промените в дневното разписание и със седмичното разписание за втори срок:

ВТОРИ СРОК