Обучение от 12 април 2021 г.

Заповед за възстановяване на присъственото обучение от 12 април 2021 г., както следва: