Обучение в електронна среда за учениците от V, VI, VII клас от 19.10.2021 г. до 02.11.2021 г.

Учениците от V, VI, VII клас от 19.10.2021 г. до 02.11.2021 г. ще се обучават от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в платформата TEAMS. Поради отсъствие на много учители са извършени промени в седмичното разписание или заместване от други учители.
За периода 19 – 22 октомври 2021 г. промените са следните:

В пети клас:
– Часовете по английски език с титуляр Т. Аспарухова се вземат от Кр. Андреева в екипа по английски език, а с титуляр Л. Любенова – от М. Митева.
– Часовете по математика се водят от Мариела Кирилова в екипите по математика.
– Часовете по история и цивилизации се водят от Таня Тошева в екипите по история и цивилизации.
– Наложилата се размяна на часове в Vб клас е оцветена в седмичното разписание за 19 – 22.10.2021 г.

В шести клас:
– Часовете по английски език се провеждат едновременно за двете паралелки в общ екип, създаден от Кр. Андреева, към който учениците трябва да се присъединят.
– Часовете по история и цивилизации се водят от Таня Тошева в екипите по история и цивилизации.
– Наложилата се размяна на часове в паралелките е оцветена в седмичното разписание за 19 – 22.10.2021 г.

В седми клас:
– Часовете по английски език се водят от М. Митева.
– Часовете по история и цивилизации се водят от Таня Тошева в в екипите по история и цивилизации.
– Часовете по физика и астрономия се водят от Б. Младенова в екипите по физика и астрономия.
– В свободните часове по математика учениците решават самостоятелно зададените им от госпожа М. Петрова задачи и други допълнителни по тяхно желание.

За периода 25.10 – 02.11.2021 г. ще качим промените в следващите дни.