Обучението през месец май

С графика за обучението на учениците през месец май може да се запознаете ТУК