НОВ ПРОЕКТ ПО „ЕРАЗЪМ+“

Горди сме, че сме бенефициенти по нов проект по програмата „Еразъм+“, по който ще работим до 2018 г. Проектът „LET’S TUNE IN TO EUROPE“ е с музикална насоченост и ще се изпълнява съвместно с училища от Италия, Испания, Латвия, Естония и Полша.