Неучебни дни

Със заповед на кмета на община Видин дните 25 и 26 януари 2018 г. /четвъртък и петък/ са обявени за неучебни.
Учебните занятия се възстановяват на 29 януари 2018 г /понеделник/