Неучебни дни

Дните от 29.01. до 04.02.2020 г. са обявени за неучебни със заповед на министъра на образованието и науката. На 5 февруари учениците са в междусрочна ваканция. Ще ви очакваме здрави и отпочинали на училище на 6 февруари /четвъртък/.
Седмичното разписание за втория срок ще бъде утвърдено от директора и качено на сайта на училището.
Бъдете здрави!