Недопускане на болни деца

Уважаеми родители, моля не изпращайте болни деца на училище! Те не могат и не трябва да присъстват в учебните часове и няма да бъдат допускани в училище. При проявени признаци на неразположение у децата и учениците те ще бъдат извеждани от класа и настанявани в медицинския кабинет. Родителите ще бъдат уведомени и незабавно трябва да вземат детето от училище.
Ние правим и ще правим необходимото за задължителната дезинфекция на помещенията в сградата. Протягаме ръка, протегнете я и вие. Да бъдем разумни в името на здравето – на децата, вашето, нашето!