Информация за родители

Списък с тестове, подходящи за самотестване за носителство на вируса SARS-CoV-2, причиняващ заболяването Covid-19

Тази информация ще Ви послужи да вземете информирано решение относно тестването на Вашите деца – с какъв тест и дали да бъдат тествани. 

tests-SARS-Cov 2 към 07.10.2021 - info-link-v2