Започваме работа по нов проект „ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТ ВЪВ ВИРТУАЛНИЯ СВЯТ“

С няколко месеца закъснение поради технически, независещи от нашето училище причини, започва изпълнението на проекта „Защита и безопасност във виртуалния свят“. Работата по проекта ще продължи 2 години – от 2015 до 2017 г. Проектът е стратегическо партньорство за училищно образование по KД2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ на програмата „Еразъм+“. Партнират си училища от 5 страни – Полша /координатор/, България, Кипър и две от Гърция, Университетът на Коимбра, Португалия и НПО от Гърция.
В началото на декември проектът бе представен пред педагогическата колегия на училището. В момента сред учениците тече и конкурс за лого на проекта.
В началото на януари 2016 г. в Университета на Коимбра ще се проведе първата организационна среща по проекта.
Целта на проекта „Защита и безопасност във виртуалния свят“ е да създаде представа за кибертормоза и необходимостта от безопасността в интернет, които са най-големите проблеми на дигиталната епоха. В училищата расте броят на случаите на тормоз, особено на кибертормоз. Ще се разработи наръчник за всички учители и ученици, за да се подпомогне решаването на този проблем.