Дистанционно обучение от 16.03.2020 г.

Уважаеми ученици и родители,

 Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 наложи училлищата да предприемат бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г.

Изборът на конкретен вариант за преподаване и учене от разстояние – обучение, самоподготовка, консултации и т.н., се прави от училището, въз основа на усвоеното до момента учебно съдържание, ресурсите, интернет свързаността, възрастовите особености и спецификата на учениците, както и дигиталните умения на участниците в процеса.

С оглед на специфичните условия, ОУ „Любен Каравелов“ ще предложи дистанционно обучение, ползвайки основно възможностите на електронния дневни „Школо“, както и други инструменти за създаване и споделяне на електронно съдържание, електронните учебници, които повечето издателства предоставиха за свободно ползване,  електронна комуникация чрез създадените групи във Фейсбук и др. По преценка на учителите. Ще Ви държим в течение за новостите, защото очаквам динамично променяща се ситуация.

По време на дистанционното обучение в домашни условия на учениците ще се оказва подкрепа за самоподготовка и упражнения, като им се изпращат материали, линкове към безплатни образователни ресурси, филми и др., поставят им се конкретни задачи – индивидуални или групови задачи, и се поддържа активна обратна връзка чрез коригиране и допълнителни задачи. Стремежът ни е да създадем условия за максимален обхват на ученици по голям брой предмети и оптимален брой часове. При невъзможност още от 16.03.2020 да се включат ученици в този процес на тях ще се поставят задачи за самостоятелна работа с хартиените учебници и други материали, които не са в дигитална среда. Необходимо е онези ученици и родители, които все още нямат регистрация в електронния дневник, спешно да го направят, а класните ръководители ще потвърдят регистрациите.

Основен двигател на процеса са класните ръководители. Постоянната връзка с тях ще бъде гаранция, че сте информирани, че правите най-доброто за обучението на Вашите деца и че допринасяте за това те да бъдат изолирани вкъщи и да не заразят с опасния вирус.

Предпоставки за поддържането на непрекъснатостта на обучението чрез преподаване и учене от разстояние са високата мотивация, която ние, учителите имаме, добрата организация (работихме през двата почивни дни, за да я създадем), свързаността, която се надяваме с Ваша помощ да постигнем.

ОЧАКВАМ ОТ РОДИТЕЛИТЕ:

  • Да подкрепят процеса на преподаване и учене в електронна среда от разстояние както при начален, така и при прогимназиален етап.
  • Да съдействат за осигуряването на електронни профили на техните деца в електронни платформи, които изискват това.
  • Да търсят постоянна обратна връзка от детето си за учебното съдържание, което е споделено от училището за деня и съответно от учителя.
  • Да осигуряват контрол за изпълнението на задачите и за участието в дистанционното обучение на децата си.

Ръководството на училището и учителите ще осигурят гъвкавост на процесите. Учителите ще се съобразят със заетостта на родителите и възможността им да участват като партньори на своите деца. Предложеният график следва да се прилага гъвкаво, като се отчитат всички фактори и се спазва броят и продължителността на учебните часове.

Утре, 16.03.2020 г. ще публикуваме и адаптирано към графика седмично разписание.

Разчитам на Вашето партньорство!

Пазете се и останете здрави!

  

ГАЛИНА НЕТОВА

Директор на ОУ „Любен Каравелов” – Видин