Дейности от 2 юни до приключването на учебната година

 

Уважаеми родители,

Краят на учебната година ще бъде:

  • за I, II, III клас – 23 юни 2021 г. 
  • IV, V, VI, VII – 30 юни 2021 г.

След приключване на учебните занятия в периода до посочените дати с учениците ще бъдат организирани проектни дейности и обучение за компенсиране на пропуските по учебни предмети.

Графици на заниманията:Раздаването на удостоверенията:

  • за завършен клас на I, II, III клас – на  24 юни 2021 г. ,
  • за завършен начален етап на IV клас – на 1 юли 2021 г. , 
  • свидетелствата за основно образование на VII клас –  на 2 юли  2021 г.