График за провеждане на общински кръг та олимпиадите по предмети

В секцията Документи-Графици е качена Заповед на Директора за определяне на графика за провеждане на общински кръг на олимпиадите по отделните предмети.