График за обучението от 30.03.2020 г.

Уважаеми родители, скъпи ученици,

От понеделник, 30 март, започва третата седмица на обучение в електронна среда. Всички ние – учители, ръководство, ученици и родители, положихме огромни усилия обучението да стартира, да се води отговорно и компетентно в полза на нашите деца и ученици. Успяхме да обхванем над 90% от учениците. Сред останалите под 10% обаче освен такива, които нямат достъп до интернет или не разполагат с дигитално устройство, има и такива ученици, а за съжаление и родители, които смятат, че учениците са в неочаквана ваканция и няма да участват в обучението. Това е дълбоко погрешно и не е в полза на децата. Преподават се вече нови знания и тези ученици изостават от съучениците си. Обръщам се към всички родители, които все още не са подсигурили децата си за обучението в електронна среда, да го направят час по-скоро!

Благодаря на онези отговорни родители, които всячески подпомагат децата си и по такъв начин влагат в тяхното добро бъдеще!

През следващите дни учителите ще заложат на обучение чрез ползване на електронната платформа  Microsoft Teams. Уважаеми родители, учителите на Вашите деца положиха неимоверни усилия да се обучат за работа в платформата, докато едновременно с това подготвяха уроци, подпомагаха ученици и родители да се регистрират в платформата, издирваха ученици, които до този момент не бяха участвали в обучението и изпълняваха купища административни задачи! Ежедневно, час след час, много повече от 5-те часа, които отчитат като заетост, по всяко време на деня, неуморно, без да щадят сили и нерви, Вашите учители бяха по местата си и изпълняваха достойно професионалните си задължения! Поклон пред тях и техните героични усилия и безспорни успехи!

Обучението ще се провежда по седмичното разписание за втория учебен срок. Към настоящата публикация е приложен и новият график.

Галина Нетова, директор