Голям успех за наше дете

За наша радост Борислав Александров Младенов от IVа клас се класира да представи област Видин на националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“. Поздравяваме го и се гордеем с неговия успех! Поздравления и за неговата учителка госпожа Камелия Михайлова!
Миналата година също наша ученичка се класира единствена от областта и се яви на националния кръг на олимпиадата.
Упоритият труд винаги се възнаграждава!