Второ класиране за прием в първи клас

След първото класиране за прием в първи клас има 6 /шест/ свободни места

Подаването на документи за участие във второ класиране ще става в периода 18.06 – 22.06.2018 г.

Участвалите в първо класиране, но некласирали се, подават САМО ЗЯВЛЕНИЕ за участие във второ класиране.

Неподавалите документи за първо класиране подават ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ от документи.

Резултатите от второто класиране ще бъдат обявени на 25.06.2018 г. – понеделник.