Анкета за родители

Уважаеми родители, 

Много дни вече продължава дистанционното обучение. Ръководството на училището прави проучване за мненията и нагласите на учители, ученици и родители. Резултатите ще обобщим и ще ползваме за подобряване на нашата работа.

Моля да попълните приложената анкета:

АНКЕТА ЗА РОДИТЕЛИ