Анкета за осигуреност с компютър и интернет

Уважаеми родители и ученици,
предстои от понеделник да въведем дистанционно обучение. То ще се осъществява през електронния ни дневник „Школо“, както и чрез други инструментиэ по преценка на учителите.
Зная, че повечето от учителите чрез групите на паралелките вече са извършили подготвителната работа и с ученици, и с родители.
Моля онези от учениците, които все още не са попълнили анкетата за осигуреност с компютър и интернет, да го направят, за да знаем за колко от учениците обучението ще е достъпно и полезно.
Моля родителите на по-малките ученици да им окажат съдействие за попълването на анкетата.
Линк към анкетата: https://forms.gle/5xs5nj9JKHzvihCy7
Разчитам на всички Вас да се обединим в този труден и безпрецедентен момент и да направим всичко възможно за опазване на здравето на учениците, както и за това, двете седмици принудителна ваканция да се ползват за упражнения и наваксване на пропуските.

Директор: Галина Нетова