STEAM във времето

Лого на проекта

Това е новият ни проект по „Еразъм +“, по който ще работим през 2023 г. Този проект ще осигури подкрепата, от която се нуждаят преподавателите, за да прилагат учене чрез правене в плановете на уроците си и да подобрят практическия подход към предметите от областта на STEAM. Особено внимание се обръща на това да се предотврати безпокойството по математика в началното образование и да се подготвят учениците да имат по-добър опит с по математика на по-късен етап от образованието си.

Екипът, който вече започна дейностите, това са учителите на втори клас Вилеяна Аристотелова, Елеонора Цветкова и Томислава Александрова-Георгиева. Координатор на дейностите е Галина Нетова – заместник-директор по учебната дейност.

За проекта
В ранна възраст учениците се притесняват от математиката, често поради начина, по който този предмет се преподава – чрез задачи и упражнения, като се разчита на запаметяване, вместо на разбиране и експериментиране. По тази причина този проект ще се съсредоточи върху ангажирането на учениците в началното образование в междупредметен подход STEAM, при който с помощта на историята, те да разберат по-добре приложенията на науката и математиката през времето и как в крайна сметка те са се развили до това, което са днес. Целта на този подход е да се изследва историческото наследство, което стои зад научното и математическото развитие, което имаме днес, като същевременно се мотивират учениците да се занимават с тези области по приятен и неформален начин.

Резултати от проекта:
1. Създаване на ръководство, което да помогне на учителите да използват историческото наследство за обяснение и контекстуализиране на математическите понятия. Ще обясним не само как теорията STEAM може да се приложи към културното и историческо наследство, но и ще разкажем за това как тези теории са били измислени за първи път, за контекста и последиците, които са имали върху развитието на нашето общество.
2. Създаване на модели на проектите, които ще бъдат създавани от учениците.
3. Създаване на педагогически материали, които ще помогнат да се облекчи бремето на учителите, които се опитват да намерят иновативни начини за преподаване на математиката.
Материалите ще проследяват хода на урока, ще са готови за употреба и лесно адаптируеми, с подробни инструкции как да се изградят необходимите инструменти, премахващи тежестта от учителите при планирането на творчески иновативни уроци.

Първо приложение на идеите на проекта „STEAM във времето“ в ОУ „Любен Каравелов“ – Видин. Учене чрез правене в час по математика чрез използване на историята

Тема на урока: ЧАС И МИНУТА
Учител: Томислава Александрова-Георгиева
Март, 2023 г.