STEAM във времето

Лого на проекта

Това е новият ни проект по „Еразъм +“, по който ще работим през 2023 г. Този проект ще осигури подкрепата, от която се нуждаят преподавателите, за да прилагат учене чрез правене в плановете на уроците си и да подобрят практическия подход към предметите от областта на STEAM. Особено внимание се обръща на това да се предотврати безпокойството по математика в началното образование и да се подготвят учениците да имат по-добър опит с по математика на по-късен етап от образованието си.

Екипът, който вече започна дейностите, това са учителите на втори клас Вилеяна Аристотелова, Елеонора Цветкова и Томислава Александрова-Георгиева. Координатор на дейностите е Галина Нетова – заместник-директор по учебната дейност.

За проекта
В ранна възраст учениците се притесняват от математиката, често поради начина, по който този предмет се преподава – чрез задачи и упражнения, като се разчита на запаметяване, вместо на разбиране и експериментиране. По тази причина този проект ще се съсредоточи върху ангажирането на учениците в началното образование в междупредметен подход STEAM, при който с помощта на историята, те да разберат по-добре приложенията на науката и математиката през времето и как в крайна сметка те са се развили до това, което са днес. Целта на този подход е да се изследва историческото наследство, което стои зад научното и математическото развитие, което имаме днес, като същевременно се мотивират учениците да се занимават с тези области по приятен и неформален начин.

Резултати от проекта:
1. Създаване на ръководство, което да помогне на учителите да използват историческото наследство за обяснение и контекстуализиране на математическите понятия. Ще обясним не само как теорията STEAM може да се приложи към културното и историческо наследство, но и ще разкажем за това как тези теории са били измислени за първи път, за контекста и последиците, които са имали върху развитието на нашето общество.
2. Създаване на модели на проектите, които ще бъдат създавани от учениците.
3. Създаване на педагогически материали, които ще помогнат да се облекчи бремето на учителите, които се опитват да намерят иновативни начини за преподаване на математиката.
Материалите ще проследяват хода на урока, ще са готови за употреба и лесно адаптируеми, с подробни инструкции как да се изградят необходимите инструменти, премахващи тежестта от учителите при планирането на творчески иновативни уроци.

Първо приложение на идеите на проекта „STEAM във времето“ в ОУ „Любен Каравелов“ – Видин. Учене чрез правене в час по математика чрез използване на историята

Тема на урока: ЧАС И МИНУТА
Учител: Томислава Александрова-Георгиева
Март, 2023 г.

Първата и единствена физическа среща по проекта се проведе през април 2023 г. в Загреб. На срещата показахме презентация за проведения урок в нашето училище, наблюдавахме два STEAM урока с хърватските ученици, обсъдихме предстоящите дейности и разпределението им между тримата партньори.

Проектният екип в нашето училище, състоящ се от началните учителки Вилеяна Аристотелова, Елеонора Цветкова и Томислава Аристотелова, както и координатора Галина Нетова, започна изпълнението на дейностите.

С много усърдие и постоянство последователно бяха написани, коментирани, редактирани ръководството за учители, моделите /плановете/ на проектите, които ще бъдат създавани от учениците и педагогическите материали за учители, които искат да преподават иновативно.

Всички тези резултати регулярно се публикуваха на уеб сайта на проекта: http://steamintimes.eu/, където са налични на 4 езика – английски, френски, хърватски и, разбира се, български.

Работата по проекта продължи с фаза на тестване на готовите продукти през октомври и ноември. На етапа на тестване освен трите учителки, бе привлечена и младата и амбициозна преподавателка на група в ЦДО Албена Авакумова. Всяка от тях подготви и представи по 2 урока, в които ползва разработените материали. На някои от уроците присъстваха и родители. Всички уроци бяха наблюдавани от учители от училището, готови да поемат щафетата на иновацията и интердисциплинарността. Всичко мина повече от прекрасно при голямо въодушевление от страна на ученици и учители!

Ето част от проведените уроци:

Учениците от 3. а клас, водени от г-жа Аристотелова, ни запознаха с темата „Фермов мост“.

Учениците от 3а клас и г-жа Аристотелова се отправиха и на вълнуващо пътешествие в далечна Италия. Запознаха се с Колизеума, Венецианските канали, град Помпей и наклонената Кула в Пиза. Научиха исторически факти за кулата и причината за наклона ѝ. Учениците изработиха тебешир, който е умален макет на италианската кула-камбанария, използвайки малка картонена ролка. Всеки направи гипсова смес в предпочитан цвят, която изля в хартиения калъп. С готовите тебеширени отливки учениците нарисуваха Кулата в Пиза.

Интересен STEAM урок от готовите продукти по Еразъм+ проекта „STEAM във времето“ ни представиха и учениците от 3. б клас, водени от г-жа Цветкова. Тема:“ Килим по модела на големия килим в Брюксел“

Учениците от III „Б“ клас под ръководството на госпожа Елеонора Цветкова се научиха как да си направят парашут. Призоваха на помощ знания от областта на математиката, историята, човекът и природата, технологии и предприемачество. Научиха за хърватския изобретател Фауст Вранчич и неговите изобретения, сред които е и парашутът. Най-интересно беше да изпробват как летят парашутите естествено 🙂

Учениците от ЦДО 4. клас, водени от г-жа Авакумова се запознаха се с италианския математик Леонардо Фибоначи и закономерността, по която се смята, че расте всичко в природата. Те се заеха с нелеката задача да чертаят в квадратна мрежа основната последователност на Фибоначи, която да превърнат в различни предмети, растения и животни в природата и около нас. Получи им се! 🙂

Учениците от 3в клас и г-жа Александрова се запознаха със средновековна крепост „Баба Вида“ и пренасяха изображението в квадратна мрежа. Изработиха макет на средновековно жилище от природни материали – камъчета и глина. Урокът завърши със сравняване на жилищата в миналото и днес.

Успешен, такъв се очертава да бъде и този проект, а продуктите му са полезни и достъпни и за други учители. Изпробвано и работи!