Още за проекта

Целта на проекта „Защита и безопасност във виртуалния свят“ е да създаде представа за кибертормоза и необходимостта от безопасността в интернет, които са най-големите проблеми на дигиталната епоха. В училищата расте броят на случаите на тормоз, особено на кибертормоз. Ще се разработи наръчник за всички учители и ученици, за да се подпомогне решаването на този проблем. Постоянно ще се следи ситуацията в партньорските училища и настъпилите промени. Според статистиката кибертормозът не е сред най-често срещаните интернет опасности, но е доказано, че е емоционално най-болезнената опасност. Чрез проекта ще покажем на всички заинтересовани страни (деца, младежи, учители, родители, местна общност, образователни институции, местните власти в страните партньори) колко важни са ИКТ в днешно време и как да се ползват съзнателно и безопасно.
Въпреки че повечето от нашите ученици са дигитални „туземци“, те не са в достатъчна степен цифрово компетентни. Повечето от тях използват интернет ежедневно, независимо от това, че не се преподават никакви политики за безопасност или полезни съвети, свързани с използването му. Те са склонни да изтеглят всяко нещо, да приемат всичко, без да разбират какво точно означава всяко кликване.
Деца и млади хора, родители и настойници, възпитатели, социални работници, в индустрията или политици – всички трябва да са компетентни потребители на социални мрежи, защото те са важен ресурс за тяхната кариера и образование, но влизането в този свят може да бъде трудно и е необходимо да се спазват определени правила. Учителите и родителите трябва да знаят и разбират как могат да подкрепят своите ученици да влязат във виртуалния свят безопасно и да са наясно с проблемите.
Проектът ще покаже начини, по които онлайн технологиите могат да се използват за добри практики в областта на образованието (платформата еТуининг, електронно обучение, смесено обучение, CERT, Gateway), Това ще даде конкретна представа за реалността, в която живеят днешните деца, където компютърът е част от живота им. Много от ситуациите във виртуалното пространство са също толкова реални, колкото и ако те се случват в реалния свят, защото те са свързани с комуникация и обмен не само на информация, но и на емоции. Ето защо младите хора са изправени пред задачата не само да научат как да управляват реалността, но и какво да бъде поведението им във виртуалния свят.
Партньорите ще създадат училищни политики и процедури под формата на наръчник, приложим за основното образование в страните партньори и в рамките на Европа, за безопасното използване на Интернет и предотвратяване на кибертормоза. Тъй като проблемът е международен, ние ще обменяме добри практики по темата не само между училища от различни страни, различни култури и исторически и географски контекст, но и с международни институции (Университет на Коимбра, Португалия, неправителствената организация Intermedi@ct, Гърция). Университетът на Коимбра има огромен опит с кибертормоза (много международни научни изследвания и проекти) и ще бъде водеща организация в дейностите за обучение на учители.
Проектните срещи ще се осъществяват на живо и във виртуалния свят (смесени мобилности). Те ще послужат за обмен на ценен международен педагогически опит за учителите и учениците, участващи в организацията и изпълнението на проекта. Ще сравняваме различните образователни системи, методите за изпитване и иновативно преподаване, учене чрез партньорство, ще използваме натрупания нов опит в дейностите по проекта и след края на му в ежедневното учене и преподаване. Това ще укрепи капацитета на организациите, ще добави нови гледни точки и опит и европейско измерение в училищното образование, ще даде възможност на ученици и преподаватели да работят в многонационални и мултидисциплинарни групи и така да се възползват от специалните условия за учене и преподаване и да получат нова перспектива по темата за кибертормоза.