22 септември 2019 – 111 години от обявяването на Независимостта на България