Учители

 

Педагогически съветник

 • Мария Митева – тел. 0884 609658

Библиотекар

 • Валери Петров

УЧИТЕЛИ

Учители подготвителна група

 • Станислава Трифонова – тел. 0884 037804

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП

 • Вилеяна Аристотелова – класен ръководител І  а клас – тел. 0882 294536
 • Елеонора Цветкова – класен ръководител І б клас – тел. 0884 857371
 • Таня Микова – класен ръководител І в клас – тел. 0884 743852
 • Камелия Михайлова – класен ръководител ІІ а клас – тел. 0884 743867
 • Веселка Петрова – класен ръководител ІІ б клас – тел. 0884 857815
 • Сияна Севделинова – класен ръководител ІІ в клас 
 • Красимира Иванова – класен ръководител ІІІ а клас – тел. 0882 296762
 • Катя Иванова – класен ръководител ІІІ б клас – тел. 0884 859874
 • Павлина Цветанова – класен ръководител ІІІ в клас – тел. 0884 328274
 • Нина Петрова – класен ръководител ІV а клас – тел. 0885 331250
 • Петра Борисова – класен ръководител ІV б клас – тел. 0884 608915
 • Албена Захариева – класен ръководител ІV в клас – тел. 0882 038145
 • Анриета Томова – класен ръководител ІV г клас
 • Зорница Виденова – учител по английски език -начален етап

УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Български език и литература

 • Илияна Тачева– класен ръководител V в клас – тел. 0884 741637
 • Кристина Андреева – класен ръководител VІІ а  клас – тел. 0884 516197

Английски език

 • Лора Любенова – класен ръководител V а клас – тел. 0884 609657
 • Мартин Георгиев

Математика

 • Мариола Петрова – класен ръководител VІ а клас – тел. 0882 407142
 • Галина Панкова – тел. 0884 515983

Информационни технологии

 • Галина Нетова, заместник-директор по учебната дейност, e-mail: gnetova@lk-vidin.eu, тел. 0884 113409
 • Татяна Микова – ръководител направление „ИКТ“ – тел. 0884 515961
 • Наталия Тодорова – класен ръководител VІ б клас- тел. 0882 298463

История и цивилизации

 • Любка Найденова – директор – тел. 0886 180469
 • Ваня Гергова – тел. 0884 513992

География и икономика

 • Борислав Борисов – класен ръководител VІІ в клас – тел. 0884 113915

Биология и здравно образование/Човекът и природата

 • Сашка Спасова – класен ръководител VІІ б клас- тел. 0882 407314

Физика и астрономия

 • Галина Панкова

Химия и ООС

 • Борка Младенова, заместник-директор по АСД

Музика

 • Ангелина Иванова – класен ръководител V б клас, тел. 0884 109387

Изобразително изкуство

 • Андрей Трифонов

Технологии и предприемачество

 • Наталия Тодорова – класен ръководител VІ б клас – тел. 0882 298463

Физическо възпитание и спорт

 • Павлинка Маркова, e-mail: pmarkova@lk-vidin.eu, – тел. 0884 856457
 • Пламен Никифорски – тел. 0884 038061

УЧИТЕЛИ НА ГРУПИ В ЦДОУД

 • Зоя Младенова – ПЪРВА група I клас
 • Анриета Томова – ВТОРА група I клас
 • Албена Авакумова– ПЪРВА група II клас
 • Томислава Александрова – ВТОРА група II клас
 • Яница Паскова – ПЪРВА група III клас
 • Илияна Десева – ВТОРА група III клас
 • Виолина Симеонова – ПЪРВА група IV клас
 • Людмила Цветкова – ВТОРА група IV клас
 • Мариела Кирилова – V клас
 • Таня Тошева – VI клас