Учители

 

Педагогически съветник

 • Мария Митева

Екип за подкрепа за личностното развитие

 • Илияна Николова – координатор, старши ресурсен учител 
 • Елка Джегова – старши ресурсен учител 
 • Жанета Асенова – логопед
 • Жени Симеонова – психолог

Библиотекар

 • Валери Петров

УЧИТЕЛИ

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП

 • Яница Паскова – класен ръководител І а клас 
 • Катя Иванова – класен ръководител І б клас 
 • Павлина Цветанова – класен ръководител І в клас 
 • Нина Петрова – класен ръководител ІІ а клас
 • Петра Борисова – класен ръководител ІІ б клас  
 • Албена Захариева – класен ръководител ІІ в клас 
 • Вилеяна Аристотелова – класен ръководител ІІІ  а клас 
 • Елеонора Цветкова – класен ръководител ІІІ б клас 
 • Томислава Александрова – класен ръководител ІІІ в клас
 • Камелия Михайлова – класен ръководител ІV а клас 
 • Веселка Петрова – класен ръководител ІV б клас –
 • Сияна Севделинова – класен ръководител ІV в клас 
 • Зорница Виденова – учител по английски език -начален етап

УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Български език и литература

 • Илияна Тачева– класен ръководител VІІ в клас 
 • Кристина Андреева – класен ръководител VІ а  клас 

Английски език

 • Лора Любенова – класен ръководител VІІ а клас 

Математика

 • Мариола Петрова – класен ръководител V б клас 
 • Галина Панкова – главен учител,  класен ръководител VІІ б клас 
 • Татяна Микова – заместник-директор по учебвата дейност

Компютърно моделиране и информационни технологии

 • Галина Нетова -директор 
 • Наталия Тодорова – класен ръководител V а клас
 • Илза Петрова – ръководител направление „ИКТ

История и цивилизации

 • Миглена Миланова 

География и икономика

 • Борислав Борисов – класен ръководител VI б клас

Биология и здравно образование/Човекът и природата/Химия и ООС

 • Сашка Спасова – класен ръководител V в клас

Физика и астрономия

 • Галина Панкова – главен учител, класен ръководител VІІ б клас 

  Музика

  • Бисерка Борисова

  Изобразително изкуство

  • Андрей Трифонов

  Технологии и предприемачество

  • Наталия Тодорова – класен ръководител V а клас 

  Физическо възпитание и спорт

  • Павлинка Маркова
  • Пламен Никифорски

  УЧИТЕЛИ НА ГРУПИ В ЦДОУД

  • Виолина Симеонова – ПЪРВА група I клас
  • Илияна Десева – ВТОРА група I клас
  • Красимира Иванова – ПЪРВА група II клас
  • Катрин Кирилова– ВТОРА група II клас
  • Даниела Кочева – ПЪРВА група III клас
  • Анриета Томова – ВТОРА група III клас
  • Албена Авакумова– ПЪРВА група IV клас
  • Елиза Тодорова – ВТОРА група IV клас
  • Мариела Кирилова – V клас
  • Таня Тошева – VI-VII клас