Учители

 

Педагогически съветник

 • Мария Митева – тел. 0884 609658

Библиотекар

 • Валери Петров

УЧИТЕЛИ

Учители подготвителна група

 • Маргарита Ангелова

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП

 • Нина Петрова – класен ръководител І а клас
 • Петра Борисова – класен ръководител І б клас  
 • Албена Захариева – класен ръководител І в клас 
 • Вилеяна Аристотелова – класен ръководител ІІ  а клас 
 • Елеонора Цветкова – класен ръководител ІІ б клас 
 • Томислава Александрова – класен ръководител ІІ в клас
 • Камелия Михайлова – класен ръководител ІІІ а клас 
 • Веселка Петрова – класен ръководител ІІІ б клас –
 • Сияна Севделинова – класен ръководител ІІІ в клас 
 • Красимира Иванова – класен ръководител ІV а клас 
 • Катя Иванова – класен ръководител ІV б клас 
 • Павлина Цветанова – класен ръководител ІV в клас 
 • Зорница Виденова – учител по английски език -начален етап

УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Български език и литература

 • Илияна Тачева– класен ръководител VІ в клас 
 • Кристина Андреева – класен ръководител V а  клас 

Английски език

 • Лора Любенова – класен ръководител VІ а клас 

Математика

 • Мариола Петрова – класен ръководител VІІ а клас 
 • Галина Панкова – класен ръководител VІ б клас 

Информационни технологии

 • Галина Нетова, заместник-директор по учебната дейност
 • Татяна Микова – ръководител направление „ИКТ“
 • Наталия Тодорова – класен ръководител VІІ б клас

История и цивилизации

 • Любка Найденова – директор 
 • Борислав Борисов – класен ръководител V б клас 

География и икономика

 • Борислав Борисов – класен ръководител V б клас

Биология и здравно образование/Човекът и природата/Химия и ООС

 • Сашка Спасова – главен учител 

Физика и астрономия

 • Галина Панкова – класен ръководител VІ б клас 

  Музика

  • Христо Христов

  Изобразително изкуство

  • Андрей Трифонов

  Технологии и предприемачество

  • Наталия Тодорова – класен ръководител VІІ б клас 

  Физическо възпитание и спорт

  • Павлинка Маркова
  • Пламен Никифорски

  УЧИТЕЛИ НА ГРУПИ В ЦДОУД

  • Виолина Симеонова – ПЪРВА група I клас
  • Людмила Цветкова – ВТОРА група I клас
  • Зоя Младенова – ПЪРВА група II клас
  • Анриета Томова – ВТОРА група II клас
  • Албена Авакумова– ПЪРВА група III клас
  • Елиза Тодорова – ВТОРА група III клас
  • Яница Паскова – ПЪРВА група IV клас
  • Илияна Десева – ВТОРА група IV клас
  • Таня Тошева – V клас
  • Мариела Кирилова – VI клас