УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ  – УЧ. 2022/2023 Г.
 
НАЧАЛЕН ЕТАП
 
За преминаване към следваща страница, моля ползвайте стрелките долу вляво.
 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

За преминаване към следваща страница, моля ползвайте стрелките долу вляво.

UchPl-PE

 

ЗАПОВЕД за утвърждаване на формите на обучение през учебната 2022/2023 година