УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ  – УЧ. 2023/2024 Г.
 
НАЧАЛЕН ЕТАП
 
За преминаване към следваща страница, моля ползвайте стрелките долу вляво.
 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

За преминаване към следваща страница, моля ползвайте стрелките долу вляво.

UUP-PE

 

ЗАПОВЕД за утвърждаване на формите на обучение през учебната 2023/2024 година