"Твоят час" – група за обучителни затруднения II клас – публична заключителна изява