Седем пътя из Европа

«Седем пътя из Европа» се базира на партньорство между седем училища, които споделят единна представа за Европейска идентичност. Ще подготвим ученици, учители и родители за предизвикателствата на живота в модерна Европа.
Ще развием чувство на самосъзнание и любопитство към чуждите езици, култури и традиции. Чрез заучаване на основни фрази на езика на всички партньори и чрез взимане на участие в съвместни дейности придобиваме по-силно развито чувство на принадлежност към Европейското общество. По проекта се изработва лого, песен и дневник.
През тези две години ние се обогатяваме с повече опит чрез изучаване на спортни игри, танци или песни, преподадени от учителите на училища партньори по време на учебните визити. Това подобрява тяхното професионално развитие като учители.
Участващите в проекта ученици могат да използват ново заучените чуждоезикови фрази на Коменски лагер в Италия. Опознаваме по-добре нашата култура чрез изкуство, история и различни дейности. Чрез църковни рисунки и други дейности, изработени през ежегодната седмица по Коменски, и чрез обмяна на информация и материали от нашите партньори, всяко училище партньор изработва изложба в своя Европейски кът, което прави материалите достъпни за родителите и обществото.
Нашите организирани събития, футболни купи, международни спортни фестивали, ходенето на екскурзия и работата с местни художници позволяват на децата да споделят идентични преживявания чрез размяна на снимки и обсъждане на резултати от тези събития. Това окуражава родителите да вземат участие в проекта и да бъдат включени в обучението на техните деца.
Деца, родители и ученици ще бъдат включени в оценяването на въздействието на проекта върху познанията на учениците и училищното развитие. Ние ще разпостраним нашата работа пред местното общество, училища, местните медии и нашия уебсайт.
Повече за проекта „Седем пътя из Европа“ можете да прочетете в сайта на проекта:
Seven roads through Europe