Ръководство

ДИРЕКТОР


g-netova
Галина Нетова
магистър по руска филология и информатика, I  ПКС

Дипломира се като магистър по руска филология през 1989 г. във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и през септември същата година постъпва като учител по руски език в училището. През 2008 г. завършва магистратура по информатика във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. До 2014 г. работи като учител по ИТ и ръководител компютърен кабинет. От септември 2014 г. е заместник-директор по учебната дейност. Преподава компютърно моделиране и информационни технологии.


ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ

 

 
d-karaivanovd-karaivanovДиана Георгиева-Караиванова
заместник-директор по административно-стопанската дейност, магистър по Предучилищна и начална училищна педагогика
Завършила е през 2006 г. СА „Д.А.Ценов“– гр. Свищов, специалност „Стопански и финансов контрол“, където се дипломира като магистър по икономика. Работи в училището от 2006 г. като главен счетоводител. През 2020 г. се дипломира като
магистър по Предучилищна и начална училищна педагогика, която завършва във ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“. От ноември 2022 г. е заместник-директор по административно-стопанската дейност.