Пътуващи истории

Четиринадесет са училищата, които ще работят заедно по проекта, сътрудничейки си като част от многостранно партньорство. Една от основните цели на проекта е развиване на креативно писане. За целта всяка стране е избрала традиционен герой от фолклора си. Този фолклорен герой ще представи нейната култура, обичаи и традиции. Същината на проекта ще се състои в пътешествието на тези истории из Европа. Това само по себе си ще допринесе за един наистина сериозен стимул училищата да развият писмени умения у децата. Всички партньори са съгласни с факта, че уменията за креативно писане са област от учението , в която децата се нуждаят от повече опит за повишаване на способности им. Надяваме се да сътворим интересени и вълнуващи пътуващи истории с цел да мотивираме децата за достигане на максимален резултат и повишаване на техният потенциал и възможности.
Всяко училище ще разкаже история за човек или животно, свързано по някакъв начин с историята на региона му, може да е и исторически фолклорен герой. Героят ще има задача, например да разреши действителен проблем. Всички училища работят по решаването на този проблем по различен начин. Всяко училище ще получи история и малка кукла, представяща героя от друго училище по пощата, учениците я прочитат и по свое усмотрение я продължават (на своя език или преведена на английски), изпращайки я след това на друго училище.
Информация, свързана с историята на героя и региона на съответната страна, ще бъде предоставена допълнително. Всичко ще бъде публикувано на уебсайт и в дневници, които ще обиколят ученици от страните партньори, като накрая се върнат при тези, които са написали самото начало на историята.
Нашият пътуващ герой, който сега е в Гърция, е Хитър Петър.
Повече за проекта „Пътуващи истории“ можете да прочетете в сайта на проекта:
Travelling stories