Проекти

ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТ ВЪВ ВИРТУАЛНИЯ СВЯТ

С няколко месеца закъснение поради технически, независещи от нашето училище причини, започва изпълнението на проекта „Защита и безопасност във виртуалния свят“. Работата по проекта ще продължи 2 години – от 2015 до 2017 г. Проектът е стратегическо партньорство за училищно образование по KД2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ на програмата „Еразъм+“. Партнират си училища от 5 страни – Полша /координатор/, България, Кипър и две от Гърция, Университетът на Коимбра, Португалия и НПО от Гърция.
В началото на декември проектът бе представен пред педагогическата колегия на училището. В момента сред учениците тече и конкурс за лого на проекта.
Целта на проекта „Защита и безопасност във виртуалния свят“ е да създаде представа за кибертормоза и необходимостта от безопасността в интернет, които са най-големите проблеми на дигиталната епоха.

В началото на януари 2016 г. в Университета на Коимбра ще се проведе първата организационна среща по проекта.

 

ОБИЧАМ ДУНАВ – И АЗ УЧАСТВАМ 2

nacionalni_bg

Училището ни за втори път спечели проект от Националната кампания „Обичам природата – и аз участвам“ на МОСВ и ПУДООС. Проектът ще продължи полезните дейности от 2012 година, свързвани с опазването на река Дунав. Затова негоното име е „Обичам Дунав – и аз участвам 2“.
Вече бе обявен Регионален конкурс на тема „Обичаме Дунав – да го опазим чист“, чиито победители ще бъдат наградени на 5 юни 2015 г.
На същата дата ще се проведе и Конференция, посветена на биоразнообразието на реката.
В училището ще се изгради модел на речна екосистема на тема „Приказният свят на дунавските птици“ с природни материали от поречието на р. Дунав и влажните зони около Видин.

eTwinning семинар за професионално развитие

В периода 6 – 9 ноември 2014 г. помощник-директорът Галина Нетова участва в eTwinning семинар за професионално развитие на тема „Да затворим пропастта между семейството и училището: ролята на дигиталните технологии“, състоял се в град Гимарейш,Португалия. В това международно събитие участваха над 100 учители от почти всички европейски страни. Лекторите бяха представители на Централното звено на дейността eTwinning в Брюксел, представители на Националното звено на Португалия, обикновени учители,работещи по проекти.
В следващата презентация може да видите преведени част от презентациите, показани на семинара и имената и контактите на авторите.

Страница на семинара с всички презентации, видео и снимки

ПРОЕКТ „SMILE“

LLP_EN

„SMILE“ (Songs Make Impossible Look Easy), в превод: „С песен невъзможното е лесно“ е новият проект за двустранно партньорство, финансиран по Секторна програма „Коменски“, по който ще работим през периода 2013 – 2015 г.
В партньорство с Majoru vidusskola от красивия латвийски град Юрмала ще изследваме фолклорните традиции на нашите региони. Ще издадем две книги – „Народни песни, танци, приказки и музикални игри в района на Видин, България и в региона Zemgale, Латвия“ и брошура „Изучаване на чужди езици чрез музика, приказки и театър – резултатите от проекта“ със статии на български и латвийски учители.
Върхова изява по време на 10-дневния престой на 20 ученици и 4 учители в страната-партньор ще бъдат съвместни концерти.
Планираме и всеки от участниците в мобилностите да достигне ниво А1 от Европейската езикова рамка по езика на страната-партньор.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Страница на проекта

SMILE_ logo

ДА ОПОЗНАЕМ ЕВРОПА И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Нашето училище вече години наред работи по проекти, финансирани от Емропейския съюз. Успоредно с проектните дейности участниците в проектите научават много и за Европа и Европейския съюз.
Знаем ли достатъчо? Откъде да научим повече?
Чудесна възможност да обогатим знанията си чрез забавни игри е ДЕТСКИЯТ КЪТ в официалния сайт на ЕС. В Кът на учителя пък могат да се открият интересни идеи за ползването на обучителните материали на ЕС.
Децата, които работят по проекта „SMILE“, вече опитаха. Опитайте и вие!

kids

ДЕН „КОМЕНСКИ“

На 23 април 2013 в училището се проведе ден, посветен на програмата „Коменски“. Бяха организирани изложба с продукти от петте ни проекта „Коменски“, обновен бе европейският ни коридор. Петокласниците гледаха филм, в който ученици, участвали в проектните дейности, споделиха свои впечатления от проектните срещи в различни европейски страни. Повече →

ИНДИВИДУАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

В периода от 30 септември до 6 октомври 2012 г. Галина Недкова – ръководител компютърен кабинет, участва в курс за индивидуална квалификационна дейност, финансиран по секторна програма „Коменски“ на програмата „Учене през целия живот“. Курсът на тема „Ефективна комуникация в европейски контекст“ се проведе в град Скарбъро – красив английски град, разположен на брега на Северно море.

Ако проявявате интерес, може да се запознаете с ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

ОБИЧАМ ДУНАВ – И АЗ УЧАСТВАМ

За наша радост, спечелихме пореден екологичен проект!
От май 2012 започнаха дейностите ни и по новия проект „ОБИЧАМ ДУНАВ – И АЗ УЧАСТВАМ“ към МОСВ И ПУДООС по НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2012 г“ на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“.
Една от първите ни дейности беше провеждането на бинарен урок по човекът и природата и география и икономика за запознаване с биоразнообразието на р. Дунав. Урокът бе проведен с шестокласници. „Капитани“ на круиза на класа по Дунав бяха Н. Монова – гл. учител по биология и здравно образование и Б. Иванов – ст. учител по география и икономика. Присъства и Телевизия ВИДИН, която оповести проекта сред обществеността в региона.
На 6 юни деца от еко клубовете почистиха крайбрежната ивица на р. Дунав от Гребна база – Видин до крепостта «Баба Вида» и градския плаж.
Дейностите по проекта ще продължат и през следващата учебна година.
Обявихме и регламента на Регионален конкурс за есе, рисунка и мултимедийни презентации на тема «Обичаме Дунав – да го опазим чист”. Резултатите и наградите станаха известни на Конференция в актовата зала на училището за запознаване с работата на еко клубовете, резултатите от екоекспедицията, дискусия с представяне на мултимедийните презентации на учениците, която се проведе на 2 юли 2012 г.
Ето как протече и самата конференция и последвалия я годишен педагогически съвет:


В началото на учебната 2012/13 година наши ученици и учители представиха дейностите по проекта в няколко видински училища със следната презентация:

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

От началото на 2012 г. училището работи по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
В резултат от изпълнението на проекта се очаква:
– повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес в училището;
– формиране у учениците на навици за самостоятелно учене с разбиране;
– стимулиране любознателността и стремежа към знание;
– толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване;
– повишаване на мотивацията на ученици, учители и заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес“.
През учебната 2011/2012 г. бяха създадени 6 полуинтернатни групи: 2 в първи клас, по 1 във втори, трети и четвърти клас, както и 1 сборна 5 – 7 клас.
През учебната 2012/2013 г. полуинтернатните групи са 7: 1 в първи клас, 2 във втори, по 1 в трети, четвърти, пети и шести клас.
Повече информация за проекта можете да прочетете на сайта на проекта.

5 проекта за европейски междуучилищни партньорства!

През 2010 г. училището ни спечели 5 /пет/ проекта за многоучилищни партньорства по секторна програма „Коменски“ към програмата на ЕК „Учене през целия живот“.
В периода 2010 – 2012 година учители и ученици ще изпълняват разнообразни дейности и ще имат възможност да пътуват и да посещават различни европейски страни – партньори по проектите.

За първите визити по проектите, обща информация за проектите и училищата-партньори, можете да прочетете в страниците на проектите:

Зелен свят около нас / Green world around us
Пътуващи истории / Travelling stories
Да се опознаем по-добре чрез празници и популярни традиции /
Better to know us through festivals and popular traditions

Седем пътя из Европа / Seven roads through Europe
Традиции в Европа без граници / Traditions around Europe without borders