Представяне на ПИГ 1. клас в Германия

Представяне ня ПИГ 1. клас – 2013 г.