Представителна изява "Твоят час" – ст. учител Илияна Тачева