Площадка за обучение по БДП

Училището спечели проект за учебната 2021/2022 година по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, Модул: „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ – 2021 г.

По ДЕЙНОСТ ІІ: Осигуряване на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по безопасност на движението по пътищата в училищата пред централния вход на училището бе изградена ВЪНШНА ПЛОЩАДКА по БДП. 

Закупена е ВЪТРЕШНА (подвижна) площадка по БДП в училището с размери: 5 м х 4,45 м, и оборудване за обзавеждане на външната и вътрешната площадки в т. ч:
 •  подвижен светофар;
 •  светофар с дистанционно управление и пешеходна секция;
 •   стоп палка;
 •  12 сигнално-предпазни жилетки;
 •  комплект от 10 броя пътни знаци;
 •  2 броя симулационни очила;
 •  2 табла за обучение по БДП;
 • 10 конуса;
 •  1 велосипед;
 •  1 каска за велосипедист;
 •  1 програмируем учебен робот.