Обучение

 

Учебна 2018/2019 година

І. Обучение в подготвителна група

Класен ръководител:

  • Станислава Трифонова

Прием на ученици за подготвителни групи през учебната 2018/2019 г.

ІІ. Прием в първи клас за учебната 2018/2019 година

ІІІ. Обучение в прогимназиален етап (V-VІІ кл.)

ІV.  Избираеми учебни часове, факултативни учебни часове и занимания по интереси

V. Групи за целодневна организация за първи, втори, трети, четвърти, пети и шести клас

V. Консултации на учителите

VІ. Работа по международни проекти

VІІ. Ваканции