Образователни и детски сайтове

Образователни и детски сайтове

Тестове и авторски материали
на Колетка Павлова, начален учител

Създаване на уебсайт – 8. клас


Статичен и динамичен сайт
Основни етапи в разработката на сайт

Основни етапи в разработката на сайт 2

Примерни ученически сайтове

Редактори за създаване на сайт

Как да създам сайт с HTML

Български език и литература


Нови правописни и правоговорни правила от БАН в сила от 01.09.2013 г.

Прeразказ за отличен – презентация

Помощни материали по литература и примерни тестове

Българска виртуална библиотека „Словото“

Произведения, есета, тестове

Първото отворено училище по български език и литература за ученици и учители

Математика


Най-големият български сайт за математика

Изпити по математика след 7-ми клас

Примерни тестове за кандидатстване след 7-ми клас

Магически квадрат – математическа игра за учениците от ІІ и ІІІ клас

Математическа игра – тест за събиране и умножение

Текстови задачи

Математика от 6 до 12 клас

Математиката е красота – сайт за учители

Изпити,олимпиади, решения на математически задачи

Информационни технологии


Национален образователен портал

Електронен учебен курс по информационни технологии за 5. клас

КОГАТО СЪМ В МРЕЖАТА – образователна онлайн игра

Офис приложения-уроци

Проверете знанията си по Информационни технологии – онлайн тестове с оценяване

Английско-български речник по информатика и изчислителна техника

Физика и астрономия


Българска програма за обучение по физика

В помощ на обучението по физика

Космически пътеводител – обучаваща система по астрономия

Снимки на планетите от Слънчевата система, направени с космическия телескоп „Хъбъл“

Магнитно поле

Забавна Физика

Списание „Физика“

Електронно помагало по физика за среден курс

Химия


Периодична таблица на химичните елементи – обучаваща система по Химия

Виртуална химична лаборатория

Платформа за електронно обучение поматематика, физика, химия, биология, география и история

Наръчник на химика

Биология


Тест по човекът и природата за 4-ти клас

Презентация на тема „Групиране на растенията“ по Човекът и природата за 3-ти клас

Биология на СПИН

Човешкото тяло – обучаваща мултимедийна система за подготовка на учениците от 2 до 4 клас по предметите „Околен свят“ и „Човекът и природата“

Почвите в България – видове почви, карта на почвите в България. Обучаваща система за подготовка на учениците в часовете по „Човекът и природата“ в 3, 4 и 5 клас

Първи български зоопортал

История


Българско Възраждане

Тестове по история

История на България

Електронен учебник по история на България

География


Атлас на почвите в България

Географски карти

Други

Информационен портал за родители
Игри с цифри и числа за деца от 6 ДО 10 г.
Един от най-богатите и популярни детски сайтове
Развлекателно-образователен сайт за ученици от 6 до 14 г.
Подреди числата – образователна игра
Нашето детство
Мултимедиен проект
Уча и играя – образователни детски игри и пъзели за ученици от 1 до 4 клас