Областното състезание на ученическите екипи по първа помощ