НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

За учебната 2024/2025 година училището ще кандидатства за финансиране на следните групи по изкуства и отбори по спорт:

 1. музикално изкуство:
  • вокална група за изпълнение на забавна и естрадна песен – вокална група I – IV клас
 2. танцово изкуство:
  съвременни танци I – IV клас
  народни танци I – IV клас.
 3. отбор по волейбол I – IV клас
 4. отбор по волейбол V – VII клас
 5. отбор по футбол I – IV клас.

За групите / отборите по т. 1 и т. 3 – 5 се предвижда ръководителите да бъдат външни специалисти.