Моята родина България-красива и интересна, проект "Твоят час"