Математическа лингвистика – проект "Твоят час" – финал