Копривщица

Филм, заснет при посещение на учители от училището в град Копривщица – родния град на Любен Каравелов. Къщи-музеи на Любен Каравелов и Димчо Дебелянов