История и традиции

Нашата история и традиции

Училище „Любен Каравелов“ е с над 100-годишна история и традиции. Училищният вестник „Жар“ продължава да се издава вече 20 години. В празничния му брой от 25.10.2005 г., посветен на 95-годишния юбилей на училището, четем следните редове за историята на училището:

starata_sgradaУчилище „Любен Каравелов“ е създадено през 1910 година. Старата училищна сграда е построена при кметуването на Димитър Балев със средства от държавата. От откриването си до сега училището не е закривано и името му не е променяно. Преди 1910 година учениците от района са се обучавали в бившето Първоначално училище „Христо Ботев”.

Поради нарастващия брой деца се налага построяването и откриването на Първоначално училище „Любен Каравелов”. В него са обучавани ученици от кварталите „Кумбаир“, „Калето“ и други. Училището е имало за задача да даде начална грамотност и знание на децата в рамките на началното образование – 5 отделения.

uchitУчилище „Любен Каравелов” е било едно от образцовите училища в град Видин. Училищният двор е бил заграден с модерна ограда, боядисана с блажна боя, а всички цокли, прозорци, врати, подове и чинове са били боядисвани в еднакъв цвят с блажна боя. Училището е било обслужвано от двама слуги и през ден е било посещавано лично от кмета, за да провери образцова ли е чистотата.

Архивите показват, че най-продължително време – 30 години – в училището е работил учителят и главен учител Тодор Лозанов.

През годините патронният празник е честван ежегодно на 3-ти февруари – денят, в който е починал Любен Каравелов. От протоколите на Видинското женско дружество „Развитие” от 30-те години става ясно, че към училището в продължение на 14 години – от 1929 до 1943 година е имало дневен детски приют. Всяка учебна година през м. октомври в него постъпвали деца на възраст от 3 до 6 години. Приютът функционирал като забавачница. Издръжката на приюта и заплатата на учителката се поемали от женското дружество.

uchit1

От учебната 1967/68 година Начално училище „Любен Каравелов” обединява началните училища със слети класове от селата Акациево, Войница, Генерал Мариново, Новоселци, Пешаково, Рупци и Слана бара. Характерно за този период е бързото увеличаване на броя на учениците, което е следствие от прогресивното строителство в района на училището. Налага се преминаване на двусменно обучение и разрастване на учителския колектив.

На 08.07.1981 година на заседание на ръководството на града и окръга е взето решение сградата на Начално училище „Любен Каравелов” да бъде съборена и да започне строежът на нова училищна сграда. Решава се докато се строи новата училищна сграда учебните занятия да се водят в сградата на 5-то основно училище „Иван Вазов”, а учениците от комплекс „Вида” да учат в 7-мо училище. Пренасянето на училищното имущество започва на 15.06.1981 година, а събарянето на старата сграда – на 27.06.1981 година. С помощта на учителите от целия град и родителите от района, строителството е завършено една година и половина предсрочно.

stroej

На 12.05.1985 година в присъствието на проф. Алесандър Фол, министър на народната просвета, е открита новата училищна сграда. Тя се състои от 6 корпуса: 2 учебни (на 2 и 4 етажа), физкултурен комплекс с два просторни и добре оборудвани физкултурни салони, актова зала, столова с 250 места, здравен и административен корпус. По случай 75-годишния му юбилей, училището е наградено с орден „Кирил и Методий” – Първа степен.

По решение на МНП от учебната 1984/85 година Начално училище „Любен Каравелов” прераства в Основно и са назначени нови 48 учители.

През учебната 1986/87 година е поставено началото и на първия випуск на Единно средно политехническо училище (ЕСПУ) „Любен Каравелов” с откриване на 2 паралелки 9. клас. От 1986 година училището е утвърдено като училище със засилено изучаване на руски език и базово училище наМинистерството на народната просвета, ВПИ – Благоевград и ВИФ „Георги Димитров”.

През 1989 година в училището се обучават 1700 ученици и работят 107 учители.

След промените през учебната 1991/92 година вече като СОУ, училището получава статут на специализирано с разширено изучаване на чужди езици. Учредява се литературна награда на името на Любен Каравелов и е обявен конкурс за ученическо литературно творчество.

През 1992 година новото ръководство на училището с директов Вергил Маринов спомага да се възстанови традицията за подпомагане на училището от заможни българи. През същата година завършва първият випуск единадесетокласници на училище „Любен Каравелов”.

На 06.11.1992 година – рождената дата на Любен Каравелов, на честването на празника на училището от НВП Дометиан, митрополит видински, е осветена Училищната камбана, подарена и монтирана през централния вход от фирма „Ариана-Мил”. Открита е музейната експозиция на училището, разказваща за неговата достойна историческа съдба.

През ноември 1994 година традиционният патронен празник е посветен на 160-годишнината от рождението на Любен Каравелов. В двора на училището се открива паметна плоча на Васил Левски и се поставя началото на Алеята на възрожденците. През годините от тогава на Алеята са поставени паметните плочи на Васил Левски, Христо Ботев, Георги Раковски, Паисий Хилендарски и Йоасаф Бдински. В началото на алеята е барелефът на Любен Каравелов.

За първи път през 1994 година се обявява и наградата „Учител на годината“.
Многостранна е дейността на училището в българското движение „Син флаг”, екологични организации от града, страната и чужбина, Хелзинкския комитет по правата на човека, училищната към ЮНЕСКО и други. На 16.04.1999 година СОУ „Любен Каравелов” е удостоено с европейски приз „Зелен флаг“ от Европейската фондация за екологично възпитание“.

Главни учители и директори на училището:

1910 – 1933 г.: Ръководи се от пограничен училищен инспекторат.
1933 – 1934 г.: В. Куртева
1935 – 1936 г.: В. Здравкова
1937 – 1938 г.: Н. Симеонов
1939 – 1943 г.: Тодов Лазаров
1943 – 1948 г.: Цветан Михайлов
1948 – 1949 г.: Петко Марков
1949 – 1951 г.: Невена Маркова
1951 – 1955 г.: Стефан Игнатов
1955 – 1967 г.: Велко Николов
1967 – 1971 г.: Радослав Икономов
1971 – 1977 г.: Митка Генова
1977 – 1983 г.: Бона Рангелова
1983 – 1991 г.: Цветана Миронова
1992 – 2010 г.: Вергил Маринов
от 2010 г.: Любка Найденова

Сградата на училището е модерна и функционална, разположена е на 4 дка разгъната площ.

От създаването си до днес училището е било и е средище на учители с висок творчески потенциал и възрожденски дух, преподаващи знания на учениците и възпитаващи в дух на родолюбие. Тук работят 57 преподаватели в начален и прогимназиален етап. за тях са осигурени условия за отдих и творчество в обновената учителска стая.

До главния вход на училището е оформен кът, посветен на патрона на училището. Тук са поставени и националните ни символи – знаме и химн на Република България. Чрез документални снимки е представена и почти едновековната история на училището. В съседство се намира Музеят на образованието.

В училището продължава инициативата „Да препишем, да прочетем, да научим за и от Любен Каравелов“.

Ако желаете, тук можете да получите информация за патрона на училището Любен Каравелов.