Информационен ден за разпространяване резултатите от проекта „Националните игри и спортове ни обединяват“