За родители

Учениците с два бележника в училище
Обратната връзка между учители и родители ще се засили с помощта на т.нар. „бележник за кореспонденция“, с който според новия образователен закон ще трябва да бъдат снабдени всички ученици.
Повече


Национална кампания „На училище без тежест“

sbm_logo 
КАМПАНИЯТА Е ОРГАНИЗИРАНА ОТ СДРУЖЕНИЕ „НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ МАЙКИ” С ПОДКРЕПАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА.
Във връзка с Националната кампания „На училище без тежест“ в училището бе направено проучване за тежестта на раниците, което обхвана всички ученици от ІІ клас. От 76 ученици раниците само на 4 са били с над 15 % по-тежки от допустимото тегло.


Благополучието на вашето дете

  • Искате да видите детето си силно, издръжливо, закалено, умно и образовано, весело и жизнерадостно?
  • Искате да закалите волята и характера му, искате да стане внимателно и отзивчиво, добър приятел?
  • Искате то да намери мястото си в живота?

Тогава:

  • Интересувайте се колкото е възможно по-често от успехите и поведението на децата си!
  • Педагозите в училище са ваши помощници във възпитанието. Съветвайте се с тях, помогнете им да опознаят вашите деца и техните най-добри страни!
  • От вас, вашето спокойно отношение, вашата мъдрост в голяма степен зависи това, как ще се чувства вашето дете в училище!
  • Вие можете и трябва да направите така, че детето ви да остане с хубави спомени за годините, прекарани в училище и за това неговите знания да не се превърнат в безполезен багаж, губен с течение на годините!