“Животът не е резервна част“ – Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП