Да се опознаем чрез празници и традиции

Всяка страна, участваща в проекта има своята история, култура и традиции. Известните традиции и фестивали принадлежат към наследство на една страна и са живи свидетелства за нейната история и национална идентичност. Да открием, споделим и изживеем тези празници и традиции е начин да преоткрием корените си, идентичността си, но и да избегнем изолацията, да опознаем другите по-добре, да развием идеята за членство в едно общество със самосъзнание, което има Европейско измерение.
Чрез реализиране от ученици и техния набор от образователни фотоалбуми, брошури, слайдшоу и видео презентации на фестивали и традиции на техните страни и региони, в различни области – популярни събития, архитектура, музика, танци, приказки, легенди, герои и тяхното разпостранение сред партньорите и влиянието им към всяка институция, тази идея ще намери своето точно приложение.
Проектът ще допринесе за дълготрайни познания за нашата култура, история , легенди и традиции и тяхното Европейско измерение.
За работата по проекта прочетете в нашата брошура.

Повече за проекта „Да се опознаем по-добре чрез празници и традиции“ можете да прочетете в сайта на проекта:
Better to know us