Галерия

Заключително занятие на Детско полицейско

На 7 юни се проведе заключителното занятие с учениците от 2. а клас от Детско полицейско управление. Инспектор ДПС Албена Станиславова представи темата " Пътни полицаи".

Проектни дейности 3 клас

От 1 до 8 юни учениците от третите класове се посветиха на проектна дейност, свързана с опознаване на историческите и културни забележителности на своя роден град. Те посетиха крепостта "Баба Вида", Епиграфския музей; музей "Конака", етнографски музей "Кръстата казарма"; Художествена галерия "Никола Петров и крайдунавския парк с неговите забележителности. В дните за проетните дейности се включиха и родители.

Кръгла маса "Ръка за ръка в училище "

На 3 юни 2021г. в актова зала "Стефан Еленков" на училището ни се проведе кръгла маса "Ръка за ръка в училище " - заключително мероприятие по НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот". В нея взеха участие родители, учители, ръководство, представители на Регионалната библиотека и ОСНВ-Видин. Педагогиеският съветник Мария Митева представи презентация, в която накратко презентира резултатите по националната програма; дейностите, в които родителите партнират активно на училището; изтъкна предимствата на добрата комуникация между учители и родители, което рефлектира ползотворно върху децата и представи анализ на проведена анкета с 393 родители, в която те дават своята положителна оценка, имат готовност за сътрудничество и желаят инициативата да продължи. В дискусията след това взеха участие родители на ученици от начален и прогимназиален етап, учители, директора, които споделиха личното си мнение по въпроси свързани с обучението и възпитанието на нашите деца.

Благотворителен концерт за изграждане на STEM център

На 1 юни -Международният ден на детето, талантливите и слънчеви деца от групите по интереси на училището и техни гости участваха в благотворителен концерт като част от инициативите за набиране на средства за дофинансиране при изграждането на STEM център в ОУ "Любен Каравелов".

Благотворителен базар и арт ателиета

Базар и арт ателиета инициираха и създадоха и проведоха учители и ученици и родители към кампанията за набиране на средства за дофинансиране на изграждането на STEM център в училище.

1 2 3 ... 57